Home    |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Türkiye'de Çin Çalışmaları ve Araştırmaları - Makale çağrısı


Modern Çin, Mao Zedung’un önderliğinde Çin Komünist Partisinin iktidara geldiği 1949’dan günümüze kadar olan süreci kapsamaktadır. Bu tarihsel süreç dahilinde, Modern Çin sosyal, siyasal ve ekonomik değişimleri içeren dönemlerden geçerken 1978 sonrası yoğun bir iç göç yaşamış, sanayileşirken alt yapı yatırımlarına önem vermiştir. Son yıllarda binlerce Çinli öğrenci ABD ve Avrupa’daki üniversitelerde eğitim almış, Çin ise Afrika, Ortadoğu, Güney Amerika, Avrupa, Güney Asya ve Kuzey Amerika ile ticari ve ekonomik ilişkilerini geliştirmiştir.

Modern Çin, artık afyon savaşlarında işgal edilmiş, sömürülmüş ve Japon emperyalizmi tarafından Nanjing’de katliama uğramış olan yoksul Çin değildir. Günümüzün Çin’i modern bir eğitim sistemi olan, nüfusunun yarısından fazlası şehirlerde yasayan, dünya ile bütünleşmekte olan, modern bir sinema ve edebiyata sahip, yapay zekâyı dışişleri bakanlığının karar mekanizmalarında kullanan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin beş daimi üyesinden biri olan, uluslararası siyasette söz hakkı olan modern fakat tarihsel kökleri güçlü olan bir devlet ve toplum konumundadır.

Bütün bu modernleşme, kalkınma ve bütünleşme çalışmalarının yanında, Çin bu dönüşüm ve değişimleri yaşarken diğer ülkelerde olduğu gibi bazı sorunlarla karşılaşmaktadır. Kırsal ve kentsel bölgeler arasındaki gelir dağılımındaki dengesizlikler, şehirlere çalışmak için gelen göçmen işçilerin çalışma ve yaşam koşullarının kötülüğü, dış politikanın yeniden yapılandırılmasındaki sorunlar, cinsiyet farklılıklarının ortaya çıkması, daha fazla yabancının Çin’e çalışmak için gelmesi ile oluşan farklılıklar, eğitim sisteminin dünyaya entegre olma çabası, güvenlik sektörünün ABD’dekine benzer bir yapıya bürünmesi, orta sınıfın oluşması ile ortaya çıkan talep ve arz dengesinin değişmesi, mali sistemin yeniden yapılandırılması, Çin medyasındaki değişim ve dünyaya açılmada yaşadığı sorunlar, etnik sorunların giderek artması ve bunun Çin’e rakip ülkeler tarafından kullanılması, dinsel yöneliş ile ortaya çıkan sorunlar, gelir dağılımındaki dengesizlikler, aşırı tüketime yönelik bir üretim mekanizmasının oluşması modern Çin’in 21’inci yüzyılda yaşadığı bazı sorunlar olarak görülebilir.

Kapadokya Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü tarafından 14 Haziran 2019'da konu ile ilgili geniş katılımlı bir konferans, Mustafapaşa'da gerçekleştirilmiştir. Konferans web sitesine buradan ulaşabilirsiniz. CJAS, bu konferansta sunulan tebliğleri de içeren, Türkiye'de Çin çalışmaları ve araştırmaları konulu özel bir dosyaya Aralık 2019 sayısında yer vermeyi planlamaktadır.

Dergimizin bu özel sayısına aşağıdaki konulardaki makalelerinizi en geç 22 Kasım 2019 tarihine kadar gönderebilirsiniz.

 • Çin Komünist Partisi
 • CPPCC ve Çin’de Partiler
 • Çin’de Toplumsal Değişim
 • Çin Edebiyatı
 • Çin Sineması
 • Çin'in eğitim/insan yetiştirme düzeni
 • Çin’de Din ve İnanç
 • Çin’de Ekonomik Değişim
 • Kuşak Bir Yol Girişimi ve Türkiye’ye Etkileri
 • Büyük Güç Rekabeti ve Çin-ABD İlişkileri
 • Çin – Afrika/Güney ve Orta Amerika/Avrupa/Ortadoğu İlişkileri

Makalelerinizi göndermek için Makale Takip Sistemi'ni kullanabilirsiniz.

 


Advanced Search


Announcements/CFP

  Call for papers: Special issue

  CJAS will publish a special issue covering China studies in December 2019.

  To submit your article, please follow the guidelines for authors and use our Manuscript Submission System here.

   Address : Kapadokya Üniversitesi, Sosyal ve Stratejik Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi, 50420 Mustafapaşa, Ürgüp, Nevşehir
Telephone : +90 (384) 353 5009 Fax : +90 (384) 353 5125
Email :cjas@kapadokya.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri