Home    |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Güç, strateji ve potansiyeller: Çin ordusunun temel yetenekleri ve faktörleri üzerine bir inceleme
(Power, strategy and potentials: a study on the factors and key capabilities of China’s military )

Author : MD NAZMUL ISLAM    
Type : Review Essay
Published in : 2019
Number : 1
Page : 100-110
    


Abstract in Turkish

Bu makale, Çin’in askeri gücünün, stratejisinin ve temel kabiliyetlerinin son on yıl içerisindeki ve önümüzdeki on yıldaki gelişimini - kara savaşına odaklanarak - ve bu gelişmenin Çin ve Çin’in bölgesel ve uluslararası rakiplerine yönelik politika etkilerini analiz etmektedir. Bu amaçla, Çin’in askeri gücü, stratejisi ve potansiyellerindeki değişimi analiz etmek için iki bölümlü bir teorik çerçeve tasarlanmıştır: (1) Çin askeri gücünün altında yatan siyasi, ekonomik, demografik ve toplumsal faktörleri tespit etmek ve çıkarsamak ve (2) kilit askeri yetenek alanlarının geçmiş, şimdiki ve gelecekteki olası gelişimini değerlendirmek. Makale, resmi Çin hükümet belgeleri, resmi bütçeler, yasalar ve basın açıklamaları dahil olmak üzere açık kaynaklara ve Savunma İstihbarat Ajansı, İsveç Savunma Araştırma Ajansı, Dış Askeri Araştırmalar Ofisi, RAND ve benzeri resmi, hükümet destekli ve hükümet dışı araştırma kurumları tarafından Çin ordusu hakkında yazılan bir dizi ayrıntılı açık kaynak rapora dayanmaktadır. Çin ve Batı medyası da, Çin’in askeri gelişmeleri ve operasyonları hakkında kaynak sağlamıştır.Anahtar Kelimeler

Çin, ulusal güvenlik, askeri güç, askeri kabiliyet, askeri strateji, askeri potansiyelAbstract

This article summarises an analyses the development of China's military power, strategies and key capabilities over the last 10 years, and for the next 10 years. The article focuses on China’s ground combat capabilities and their implications for China’s regional and international rivals. The article puts forward a two-part theoretical framework for the study of the development of China's military power, strategy and potentials (1) to identify and forecast the political, economic, demographic and societal factors underlying the Chinese military, and (2) to evaluate the possible past, present and future advances in the main military capability zones. This article is based on open sources, including official Chinese government documents, and official budgets, laws and public statements, and on a range of detailed open-source reports about the Chinese military, issued by government, government-sponsored and non-governmental research institutions, such as the US Defense Intelligence Agency, the Swedish Defense Research Agency, the Foreign Military Studies Office and RAND, among others. The Chinese and Western news media also provided reporting on China’s military developments and operations.Keywords

China, national security, military power, military capacity, military strategy, military potentials

Advanced Search


Announcements/CFP

  Book reviews

  Propose a book for review for publication in CJAS.

  Contact our book review editor for further information.


  CJAS on social media

  Follow us on Twitter.

  @KUNAreaStudies


  Call for papers: December 2020 issue

  CJAS welcomes article submissions for the December 2020 issue.

  To submit your article, please follow the guidelines for authors and use our Manuscript Submission System here.

   Address : Kapadokya Üniversitesi, Sosyal ve Stratejik Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi, 50420 Mustafapaşa, Ürgüp, Nevşehir
Telephone : +90 [384] 3535009 Fax : +90 [384] 3535125
Email : cjas@kapadokya.edu.tr ISSN: 2717 - 7254

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri