Home    |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Çin Halk Cumhuriyeti’nde düşünce kuruluşlarının gelişimi: ‘Sorumlu büyük güç’ olma yolunda gerçekleştirilen düşünce kuruluşu açılımı
(Evolution of think-tanks in the People’s Republic of China: Think-tank Reform on the course of being a ‘responsible major power’ )

Author : Abdurrahim Sağır    
Type : Research Article
Published in : 2019
Number : 1
Page : 78-99
    


Abstract in Turkish

Küresel siyasetin merkezine doğru yaklaştığı günlerde Çin Halk Cumhuriyeti devleti, liberal dünya düzenin normlarına göre şekillenen bir aktörden, küresel yönetişimdeki normları şekillendirmeye aday bir aktöre geçiş sürecini yaşamaktadır. Son dönemde Çin siyasetinde yaşanan gelişmelere bakıldığında ise, Pekin’in bu hassas süreci başarılı yönetebilmek adına yüzünü Çinli düşünce kuruluşlarına(ÇDK) çevirdiği görülmektedir. Bu itibarla, Asya’nın yükselen gücü Çin’in küresel siyasete neler vaat ettiğini anlayabilmek adına ÇDK’lar tarihte hiç olmadıkları kadar önemli bir konumda bulunmaktadırlar. Elinizdeki çalışma, Çin’in bu yerel politika araştırma merkezlerini Batı’dan sunulan bir perspektiften ziyade, kendi ulusal şartları çerçevesinde anlamlandırma gayretinin bir ürünüdür. Çalışmada, düşünce kuruluşlarının Çin Halk Cumhuriyeti siyasi sahnesinde günümüze kadar geldikleri süreç tarihsel bir bütünlük içerisinde ele alınmış, ve sonrasında, günümüzde yaşanan ‘düşünce kuruluşu açılımı’ incelenmiştir. Makalede, Çin’de faaliyet gösteren düşünce kuruluşlarının; devrimden itibaren Çin’in çalkantılarla dolu olan siyasi atmosferinde ne gibi değişimler geçirerek günümüze ulaştıklarına, Çin’in kendine özgü siyasi yapısı içerisinde hangi fonksiyonları üstlendiklerine ve ne gibi fonksiyonları yerine getirmekte yetersiz kaldıkları gibi konulara ışık tutulmaya çalışılmıştır. Bu çalışma, Türkiye akademik yazınında üzerinde pek durulmamış bir alan olan Çinli düşünce kuruluşları alanındaki Çince ve İngilizce literatürdeki birikimi, Türkçe literatüre kazandırarak, Çin dış siyasetine ilişkin yapılan çalışmalara katkı sunabilmek amacıyla kaleme alınmıştır.Anahtar Kelimeler

Çinli düşünce kuruluşları, büyük güç diplomasisi, düşünce kuruluşu açılımı, ÇHC dış politikasıAbstract

The People’s Republic of China is experiencing dramatic changes in terms of its position on the international stage. Beijing is on the brink of transitioning from being a norm-taker to becoming a norm-maker by “contributing Chinese wisdom” to global governance efforts. Beijing has been adopting new strategies and developing new diplomatic routes to ensure the successful management of this process, and calling on the support of Chinese think tanks is one of the most advantageous moves made by the Party leadership. At this point, given the increasing influence of Chinese think tanks (CTTs) on the foreign policy decision-making processes of the PRC, CTTs have become a key component in Chinese foreign policy making, providing a window of analysis for outsiders. This research offers a better understanding of China’s local research institutes by assessing them within the national context, rather than looking upon them from a traditional Western perspective. After examining the development of CTTs in the PRC’s political life from a historical perspective, the study turns focus to the recent developments in the field of think tanks in China. The study seeks to shed light on the overall evolution of CTTs, for which three different time periods are examined so as to observe how think tanks have adopted to the changing political dynamics in the PRC. A brief evaluation of the shortcomings of recent think tank activities in China is presented in the conclusion.Keywords

Chinese think-tanks, think-tank reform, Chinese foreign policy making, major country diplomacy

Advanced Search


Announcements/CFP

  Book reviews

  Propose a book for review for publication in CJAS.

  Contact our book review editor for further information.


  CJAS on social media

  Follow us on Twitter.

  @KUNAreaStudies


  Call for papers: December 2020 issue

  CJAS welcomes article submissions for the December 2020 issue.

  To submit your article, please follow the guidelines for authors and use our Manuscript Submission System here.

   Address : Kapadokya Üniversitesi, Sosyal ve Stratejik Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi, 50420 Mustafapaşa, Ürgüp, Nevşehir
Telephone : +90 [384] 3535009 Fax : +90 [384] 3535125
Email : cjas@kapadokya.edu.tr ISSN: 2717 - 7254

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri