[1]
Gürsoy, D. 2021. Özbilge, Nevcihan. Çekirgeler, Kürtler ve Devlet: Erken Cumhuriyet Dönemine Yeniden Bakmak. Ankara: Tarih Vakfı Yurt Yayınları. 2020. Cappadocia Journal of Area Studies. 3, 1 (Jun. 2021), 120–125. DOI:https://doi.org/10.38154/cjas.14.