(1)
Gürsoy, D. Özbilge, Nevcihan. Çekirgeler, Kürtler Ve Devlet: Erken Cumhuriyet Dönemine Yeniden Bakmak. Ankara: Tarih Vakfı Yurt Yayınları. 2020. CJAS 2021, 3, 120-125.