Gürsoy, D. (2021). Özbilge, Nevcihan. Çekirgeler, Kürtler ve Devlet: Erken Cumhuriyet Dönemine Yeniden Bakmak. Ankara: Tarih Vakfı Yurt Yayınları. 2020. Cappadocia Journal of Area Studies, 3(1), 120–125. https://doi.org/10.38154/cjas.14