Gürsoy, Deniz. 2021. “Özbilge, Nevcihan. Çekirgeler, Kürtler Ve Devlet: Erken Cumhuriyet Dönemine Yeniden Bakmak. Ankara: Tarih Vakfı Yurt Yayınları. 2020”. Cappadocia Journal of Area Studies 3 (1):120-25. https://doi.org/10.38154/cjas.14.