Gürsoy, D. (2021) “Özbilge, Nevcihan. Çekirgeler, Kürtler ve Devlet: Erken Cumhuriyet Dönemine Yeniden Bakmak. Ankara: Tarih Vakfı Yurt Yayınları. 2020”, Cappadocia Journal of Area Studies, 3(1), pp. 120–125. doi: 10.38154/cjas.14.