[1]
D. Gürsoy, “Özbilge, Nevcihan. Çekirgeler, Kürtler ve Devlet: Erken Cumhuriyet Dönemine Yeniden Bakmak. Ankara: Tarih Vakfı Yurt Yayınları. 2020”, CJAS, vol. 3, no. 1, pp. 120–125, Jun. 2021.